ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.net new!
مبلغ62,000 تومان
1 سال
مبلغ62,000 تومان
1 سال
مبلغ62,000 تومان
1 سال
.info new!
مبلغ62,000 تومان
1 سال
مبلغ62,000 تومان
1 سال
مبلغ62,000 تومان
1 سال
.ir new!
مبلغ4,800 تومان
1 سال
مبلغ4,800 تومان
1 سال
مبلغ4,800 تومان
1 سال
.com hot!
مبلغ115,000 تومان
1 سال
مبلغ115,000 تومان
1 سال
مبلغ115,000 تومان
1 سال
.biz new!
مبلغ69,000 تومان
1 سال
مبلغ69,000 تومان
1 سال
مبلغ69,000 تومان
1 سال
.club new!
مبلغ15,000 تومان
1 سال
مبلغ69,000 تومان
1 سال
مبلغ69,000 تومان
1 سال
.ws new!
مبلغ103,000 تومان
1 سال
مبلغ149,000 تومان
1 سال
مبلغ149,000 تومان
1 سال
.name new!
مبلغ53,900 تومان
1 سال
مبلغ53,900 تومان
1 سال
مبلغ53,900 تومان
1 سال
.asia new!
مبلغ64,000 تومان
1 سال
مبلغ64,000 تومان
1 سال
مبلغ64,000 تومان
1 سال
.tel new!
مبلغ79,000 تومان
1 سال
مبلغ79,000 تومان
1 سال
مبلغ79,000 تومان
1 سال
.co.ir hot!
مبلغ4,800 تومان
1 سال
مبلغ4,000 تومان
1 سال
مبلغ4,000 تومان
1 سال
.org
مبلغ173,500 تومان
1 سال
مبلغ168,500 تومان
1 سال
مبلغ168,500 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده