نمايندگي نامحدود سي پنل ايران

irReseller1

فضانامحدود
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد ۲۰ عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM

irReseller2

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
DNs اختصاصی بله
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
عداد سایت قابل میزبانی 50

irReseller3

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
DNs اختصاصی بله
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
عداد سایت قابل میزبانی 100