سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی برج میلاد پلن اقتصادی 2 موجود است
  • Core i3 CPU
  • 8GB RAM
  • 1TB SATA HDD
  • 1000GB Traffic