نمایندگی هاست سی پنل ایران

ایران سی پنل 5 گیگ

فضا 5 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
تحویل آنی بله
تعداد سایت نامحدود

ایران سی پنل 10 گیگ

فضا 10 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
تحویل آنی بله
تعداد سایت نامحدود

ایران سی پنل 20 گیگ

فضا 20 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
تحویل آنی بله
تعداد سایت نامحدود

ایران سی پنل 50 گیگ

فضا 50 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
تحویل آنی بله
تعداد سایت نامحدود