تیم اسپیک

Standard - 128

پهنای باند نامحدود
ترافیک نامحدود
مدیریت ۱۰۰٪
بدون قطعی
بک آپ ماهیانه
اتصال دامنه
128 نفر ظرفیت

Gold - 512

پهنای باند نامحدود
ترافیک نامحدود
مدیریت ۱۰۰٪
بدون قطعی
بک آپ هفتگی
اتصال دامنه
512 نفر ظرفیت

Premium - 1024

پهنای باند نامحدود
ترافیک نامحدود
مدیریت ۱۰۰٪
بدون قطعی
بک آپ روزانه
اتصال دامنه
اتصال دامین رایگان
رنک کوئری رایگان
1024 نفر ظرفیت