سی پنل حرفه ای

ویژه ارگانها و سازمانهای

ird 1000MB


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 1000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

ird 500MB


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 500MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

هاست ایران نامحدود


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا نامحدود
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات