نمایندگی هاست لینوکس سی پنل نامحدود

جشنواره ویژه

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد 15عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM

Reseller1

فضانامحدود
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد ۲۰ عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM

Reseller2

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد ۵۰ عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM

Reseller3

فضا نامحدودSSD NVMe
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجادنامحدود
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM