نمایندگی هاست لینوکس سی پنل نامحدود

جشنواره ویژه 6 موجود است

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد 30عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM
ماهیانه 15000تومان
سالیانه 100000تومان

Reseller1

فضانامحدود
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد ۲۰ عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM
ماهیانه 20000تومان
سالیانه 150000تومان

Reseller2

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد ۵۰ عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM
ماهیانه ۳۵۰۰۰ تومان
سالیانه 30۰۰۰۰ تومان