هاست دانلود دایرکت ادمین

از بهرین دیتاسنتر های ایرانی

هاست دانلود 5گیگ


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 5GB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

هاست دانلود 10گیگ


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 10GB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

هاست دانلود 20گیگ


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 20GB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

هاست دانلود 50گیگ


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 50GB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

هاست دانلود 100گیگ


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 100GB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات